WORK PROCESS


אנחנו מלוות כל פרוייקט מתחילתו ועד סופו המוצלח, תהליך העבודה שלנו מאד מובנה:

הפגישה הראשונה מיועדת להיכרות והגדרת הצרכים הייחודיים של הלקוח והבנת הפוטנציאל הטמון בפרוייקט. לאחריה, אנו מנתחות את הנתונים ויוצרות את הפרוגרמה הבסיסית. בפגישה הבאה, כבר מוצגות ללקוח מספר חלופות המהוות את הבסיס להמשך התכנון עד הגעה לחלופה נבחרת.

הפגישות האישיות הבאות מאפשרות לדייק את הפרטים של הפרויקט ולהתאימו לצרכי הלקוח, למיקום הפרוייקט ולתקציבו.
לאחר אישור התכנון הראשוני (במידת הצורך בהיתר), אנו עורכות תכנית הגשה ומלוות את התהליך מול הרשויות. עם קבלת אישור עקרוני מהוועדה לתכנון ובניה, מתקיימת פגישה לקראת תכניות עבודה, שיטוטים בחנויות לבחירת חומרי גמר ופירטי עיצוב, פגישות עם בעלי מקצוע שונים כגון אנשי אלומניום, מיזוג אוויר וכד' בכדי לדייק את התכניות.

עפ"י ההחלטות המתקבלות בתהליך זה יוצא סט תכניות למכרז, כך שברב המקרים, עם קבלת היתר הבניה אנו כבר מוכנים לתחילת עבודה בשטח, את תהליך הבניה אנו מלוות, בביקורים באתר ושימת לב לביצוע בפועל של תכניות העבודה והפרטים שהוגדרו.

תהליך העבודה מלווה בתכניות מפורטות והדמיות תלת מימד, הנותנות תמונה מוחשית של הפרוייקט, שמאפשרת התאמות עיצוביות ותקציביות במידת הצורך.